Luxon LED zaoszczędzi dla CIECH Soda Polska blisko 10 tysięcy MWh rocznie dzięki wymianie opraw oświetleniowych

|
Źródło informacji: Luxon LED

Luxon LED wygrał przetarg na poprawę efektywności energetycznej w zakładach CIECH Soda Polska, gdzie wymienione zostanie ponad 14 000 opraw oświetleniowych w zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie. Przełoży się to na zmniejszenie zużycia energii o prawie 10 000 MWh rocznie i ponad 3 mln zł oszczędności. Zastosowanie energooszczędnych opraw przyniesie także ograniczenie emisji dwutlenku węgla, z tytułu zakupu energii elektrycznej, w wysokości 8 tys. ton CO2 rocznie.

Systematyczna redukcja zużycia energii, podnoszenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji CO2 to bardzo ważne elementy nowej strategii CIECH z zakresu ESG, czyli działań firmy w zakresie ochrony środowiska, troski o ludzi i społeczeństwo, a także dbałości o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. W związku z tym jeszcze w 2020 roku został rozpisany przetarg na kompleksową wymianę oświetlenia w zakładach Grupy w Inowrocławiu i Janikowie. Przetarg wygrała firma, która zaoferowała najbardziej korzystne rozwiązanie pod kątem efektywności energetycznej i wzięła na siebie odpowiedzialność za efekt energetyczny.

Wymiana opraw oświetleniowych jest elementem systematycznego zmniejszania, w ujęciu rocznym, ilości energii potrzebnej do funkcjonowania naszych zakładów. Nasze ambitne plany w obszarze dekarbonizacji to także zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszanie dzięki temu globalnych emisji CO2. Wymiana ponad 14 tys. opraw oświetleniowych to tylko jedna z kilkudziesięciu inicjatyw podejmowanych w tym celu przez CIECH – mówi Jarosław Ptaszyński, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Cały projekt ma być zrealizowany do końca tego roku, a prace będą odbywać się na czynnym obiekcie nie zakłócając pracy produkcji zakładów. Po zakończeniu projektu spółka CIECH Soda Polska pozyska dodatkowe 2 mln zł z tytułu sprzedaży tzw. białych certyfikatów – świadectw wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, potwierdzających zwiększenie efektywności energetycznej wynikającej z realizacji przedsięwzięcia.

Dla firmy Luxon jest to kolejny duży przetarg, który realizujemy dla lidera w branży przemysłowej. Widać, że firmy coraz poważniej podchodzą do oszczędności energetycznych i do redukcji emisji CO2 do środowiska. Drugim silnym trendem jaki obserwujemy jest także poprawa warunków pracy i dbałość o komfort pracowników – mówi Maciej Szott, wiceprezes Luxon Sp. z o.o.

Luxon LED jest polskim producentem oświetlenia, który gwarantuje efekt energetyczny z wymiany oświetlenia. Model w jakim pracuje firma Luxon LED jest unikalny na skalę europejską, ponieważ gwarantuje natężenie światła w czasie, przy zachowaniu odpowiednich parametrów energetycznych podczas całego okresu gwarancji.