WUG: polsko-wietnamska wymiana doświdczeń

WUG: polsko-wietnamska wymiana doświdczeń

10/10/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W katowickim Wyższym Urzędzie Górniczym gościła z dwudniową wizytą roboczą delegacja z Wietnamu. Znaleźli się w niej min. przedstawiciele Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Wietnamu, a także Uniwersytetu Górniczo-Geologicznego Hanoi. W trakcie wizyty wymienione zostały doświadczenia, związane z górnictwem – w tym przede wszystkim w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOS) w przemyśle górniczym oraz OOS dla kopalń ze zgazowaniem węgla.

Wyższy Urząd Górniczy jest instytucją, która nadzoruje działalność górniczą dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami złóż, i ograniczania negatywnych wpływów górnictwa na środowisko. Oprócz tego do zadań WUG należy m.in. instytucjonalna ochrona bezpiecznych i higienicznych warunków pracy górników.