Wspólny projekt BASF Polska i IChPW

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje chemiczny koncern: „21 listopada BASF Polska i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie technologii wychwytu CO2. Podczas warszawskiej konferencji Chemical Industry Summit and Awards Gala, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska i Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) podpisali list intencyjny, otwierający możliwość realizacji wspólnych działań w obszarze redukcji emisji CO2 poprzez separację i oczyszczanie dwutlenku węgla z gazów spalinowych. W opinii Partnerów – współdziałanie, wymiana doświadczeń i współpraca przedstawicieli biznesu i nauki są jednym
z najskuteczniejszych sposobów stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym. – Cieszę się, że możemy rozpocząć współpracę z tak profesjonalnym i rzetelnym partnerem, jakim jest IChPW. Jako BASF Polska chcemy wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań adekwatnych dla tutejszego rynku. Polskie instytucje naukowe reprezentują bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, a także posiadają ogromny potencjał badawczo-rozwojowy. Wierzę, że połączenie wiedzy i doświadczenia sektora nauki z rozwiązaniami i technologicznym know how, oferowanymi przez przedstawicieli przemysłu, może przerodzić się w prawdziwie innowacyjne rozwiązania dla obszarów kluczowych dla przemysłu chemicznego w Polsce. Pokazują to nasze pierwsze działania z IChPW, których skutkiem jest dzisiejsze podpisanie listu, a które pozwalają nam optymistycznie patrzeć również na dalsze etapy realizacji wspólnego projektu – mówi Andreas Gietl.

basf-polska-i-ichpw-podpisuja-porozumienie-o-wspolpracy-dotyczace-innowacyjnego-projektu-w-zakresie-wychwytu-dwutlenku-wegla-8

Proces działania opiera się na zjawisku absorbcji chemicznej CO2 i prowadzony jest w instalacji zaprojektowanej od podstaw przez IChPW z wykorzystaniem oferowanej przez BASF, opartej na roztworach aminowych technologii OASE blue. Rozwiązanie to umożliwia separację CO2 z gazów spalinowych w elektrowniach bazujących na węglu kamiennym i brunatnym oraz zostało zoptymalizowane do wykorzystania w obiektach wielkoprzemysłowych. Zastosowanie technologii OASE blue pozwala na separację dwutlenku węgla z wydajnością powyżej 90% i uzyskanie czystości tego gazu sięgającej 99,9%. Praca nad wychwytem dwutlenku węgla jest przejawem jednym z wielu działań realizowanych przez BASF, w związku z obecnością tego gazu w przemyśle. Do innych można zaliczyć także możliwość zagospodarowania i wykorzystania CO2, zarówno w obszarach energetycznych, jak i chemicznych.

– Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla dużą rolę przywiązuje do badań nad separacją dwutlenku węgla z gazów spalinowych. Jest to ważny temat, ponieważ redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przedstawiciele przemysłu. Instalacja do absorbcji chemicznej dwutlenku węgla, uruchomiona w 2012 roku i zaprojektowana od podstaw przez pracowników naszego instytutu była pierwszą w Polsce, która pozwoliła na usuwanie CO2 ze spalin w skali do 100 m3/h. Dzięki połączeniu sił z firmą BASF Polska oraz zastosowaniem w naszej instalacji oferowanej przez BASF nowatorskiej technologii OASE blue, udało się zintensyfikować dotychczasowe badania oraz rozszerzyć ich zakres o nowe obiekty. Cieszymy się, że wspólnie z firmą BASF mamy możliwość poszukiwania najbardziej adekwatnych rozwiązań dla polskiego przemysłu – stwierdza Aleksander Sobolewski.”