Wspólny projekt Arevy i Politechniki Wrocławskiej

Wspólny projekt Arevy i Politechniki Wrocławskiej

20/11/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Politechnika Wrocławska podpisała umowę o współpracy z Arevą – francuską firmą energetyczną. W ramach umowy realizowana będzie współpraca w zakresie edukacji i badań, związanych z energetyką jądrową. Dzięki temu studenci i kadra Politechniki, mieć będą dostęp do specjalistycznych kursów i studiów, oferowanych przez Uniwersytet Arevy, a także możliwość udziału we wspólnych projektach badawczych.

Istotnym elementem współpracy ma być fakt jej długoterminowości. Dzięki temu podniesione mają zostać kwalifikacje polskich pracowników sektora energetyki jądrowej, związane z projektowaniem, budową, bezpieczeństwem, eksploatacją, a także gospodarką i składowaniem odpadów promieniotwórczych. – Studia inżynierskie wymagają praktyki, równoczesnego rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności zawodowych. Areva gwarantuje zdobywania tej praktycznej wiedzy na wysokim poziomie – mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. I dodaje: – Nasza uczelnia jest również zainteresowana prowadzeniem badań i promocją rozwiązań technologicznych w dziedzinie energetyki i inżynierii jądrowej, stąd zaangażowanie się Arevy we współpracę z polskimi ośrodkami akademickimi takimi jak Politechniki Wrocławska może nas tylko cieszyć.