Wspólne Operacje ORLEN Upstream i PGNiG

Wspólne Operacje ORLEN Upstream i PGNiG

22/07/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zamierza prowadzić wraz z ORLEN Upstream prace analityczne i badawcze na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie województwa podkarpackiego. Doprowadzić mają one do wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Obie spółki podpisały w tym celu umowę o Wspólnych Operacjach. Na jej podstawie ORLEN Upstream obejmie 49% udziałów w  ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej „Bieszczady”.

Jak stwierdza w PGNiG w komunikacie, związanym z umową: zawarte porozumienie przewiduje wspólne prace poszukiwawcze na terenie bloków koncesyjnych numer: 437, 438, 456, 457, 458 oraz fragmentach bloków 416, 417 i 436, obejmujących obszar o łącznej powierzchni powyżej 3.500 km kw . Koncesje na prowadzenie działalności na tych blokach zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska na okres od 2,5 do 5 lat. Cel geologiczny poszukiwań złóż węglowodorów na tym terenie obejmuje utwory fliszu karpackiego, o wieku od dolnej kredy do miocenu, zalegające do głębokości 6.000 m. W latach 2008 – 2014 na tym obszarze wykonano prace sejsmiczne i geofizyczne oraz jeden odwiert poszukiwawczy  (Niebieszczany-1). Wspólne operacje PGNiG i ORLEN Upstream przewidują wykonanie dalszych prac poszukiwawczych na wyznaczonym obszarze.