Wspólne działania PGNiG i Grupy Lotos

Wspólne działania PGNiG i Grupy Lotos

18/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało z Grupą Lotos porozumienie, na mocy którego dwa państwowe koncerny wspólnie poszukiwać będą, a następnie wydobywać gaz ziemny i ropę naftową – zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych.  Umowa przewiduje także współpracę handlową. W ramach współpracy obie spółki przeanalizują potencjał wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwawczych, należących do PGNiG.

PGNiG i Lotos współpracować będą przede wszystkim na koncesjach zlokalizowanych w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Porozumienie zakłada możliwość pozyskania przez Grupę Lotos udziałów w każdej z tych koncesji. PGNiG zastrzegło sobie prawo do sprawowania funkcji operatora na każdej z tych koncesji.Dzisiejsza umowa ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakładamy, że nasze wspólne działania pozwolą zwiększyć wydobycie zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego w Polsce, co zwiększy dywersyfikację dostaw tych surowców dla krajowych odbiorców. Istotne jest również to, że nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych koncesji, ale możemy realizować współpracę na obszarach morskich i zagranicą, a także współpracę handlową między dwiema firmamimówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.