Wrocławski instytut europejskim Węzłem Wiedzy

Wrocławski instytut europejskim Węzłem Wiedzy

12/12/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Europejski Instytut Technologiczny podjął decyzję, zgodnie z którą Wrocławskie Centrum Badań EIT+ pełnić będzie rolę tzw. Eastern Co-location Centre, Węzła Wiedzy obejmującego swym zasięgiem obszar wschodniej i południowej Europy. Będzie to jedna z podstaw działania europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców naturalnych. – To wielka wygrana dla Polski. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały aż dwa lata. Surowce od lat budowały naszą siłę gospodarczą. Dzisiaj ich pozyskiwanie i przetwórstwo może stać się źródłem zamożności kraju. Będzie to jednak możliwe tylko, gdy zainwestujemy zarówno w nowatorskie technologie budujące przewagę konkurencyjną i w kadry dla tego sektora. Będzie to łatwiejsze przy współpracy z najlepszymi w Europie – mówi profesor Jerzy Langer, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Zgodnie ze strategią Europejskiego Instytutu Technologicznego Wspólnota Wiedzy i Innowacji „RawMatTERS” zintegrować ma, a także wzmocnić potencjał innowacyjności w sektorze surowców, poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań, produktów i usług na rzecz zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania i recyklingu zasobów naturalnych. W skład WWI wchodzi  ponad 100 firm i instytucji z 22 krajów, reprezentujących kluczowe uniwersytety techniczne (AGH, Université de Bordeaux, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Trinity College Dublin), instytuty naukowo-badawcze (Tecnalia, Fraunhofer, TNO, ENEA, Wrocławskie Centrum Badań EIT+) oraz strategiczne przedsiębiorstwa (KGHM, BASF, Sandvik, Umicore, Outotec). Polskę reprezentuje 10 instytucji m.in. KGHM Polska Miedź S.A., które odegrało bardzo ważną rolę w osiągnięciu silnej pozycji polskiego konsorcjum, KGHM Zanam, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+.