W ramach projektu POLYGEN powstanie wyspa poligeneracyjna

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Projekt, który tworzą wspólnie RAFAKO S.A. (będące liderem międzynarodowego konsorcjum) i firma KIC InnoEnergy, umożliwić ma powstanie wyspy poligeneracyjnej, czyli wieloproduktowej instalacji energetycznej do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Całość przedsięwzięcia ruszyła w czerwcu.

– RAFAKO od dawna poszukiwało efektywnego rozwiązania dla lokalnych sposobów utylizacji powstających tam odpadów zawierających węgiel organiczny. W tym projekcie uda się nam dopełnić ten zamiar generowaniem energii w postaci ciepła, elektryczności, czy tez energii chemicznej, a wszystko w zależności od tego co w danej chwili będzie się bardziej opłacało operatorowi instalacji – dodaje Witold Rożnowski, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju w RAFAKO S.A.

Jak informuje producent: „głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwarzające ciepło: dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło z odpadów, lokalnie dostępnej biomasy i innych paliw stałych, ale przede wszystkim poprzez proces metanizacji możliwa będzie produkcja syntetycznego gazu ziemnego (ang. substitute natural gas – SNG), co pozwoli na efektywne użytkowanie instalacji również w okresie letnim.

Koncepcja przedsięwzięcia powstała w wyniku współpracy RAFAKO S.A. z gliwicką spółką EXERGON specjalizującą się w innowacjach energetycznych. Do konsorcjum dołączyły następnie firmy i instytucje zainteresowane tworzeniem i testowaniem nowej technologii: TAURON Wytwarzanie, EQTEC (Hiszpania), CEA i ATMOSTAT (Francja) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. W ciągu najbliższego pół roku, konsorcjum przeprowadzi studium wykonalności, które potwierdzi techniczną możliwość oraz zasadność ekonomiczną dla przyszłej komercjalizacji projektu na skalę światową.”