W Radomiu powstało Centrum Innowacji i Technologii

W Radomiu powstało Centrum Innowacji i Technologii

12/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii ma łączyć i integrować lokalny biznes ze środowiskiem naukowym. RCIT powstało z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu. Celem działalności Centrum jest realizacja działań na rzecz zwiększenia efektywności transferu technologii oraz przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem w Radomiu i regionie. Skupiać ma działania instytucji samorządowych, środowisk naukowych, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości w Radomiu. – To miejsce to dopiero początek procesu ściślejszego powiązania nauki i przemysłu, efektem czego powinien być powrót do tradycji gospodarczej Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jeżeli chcemy, by przyjeżdżali tutaj inwestorzy z kraju i zagranicy, to potrzeba właśnie takich działań, inwestycji w innowacje, bez których nie ma już dziś przyszłości dla rozwoju polskich miast – mówi Mikołaj Budzanowski minister Skarbu Państwa.

Ważnym elementem działalności Centrum będą usługi doradcze dla przedsiębiorców, związane z poszukiwaniem nowych technologii. Pomagać także będzie w znalezieniu partnerów biznesowych i pozyskaniu źródeł finansowania. Oprócz tego RCIT będzie podejmowało inicjatywy aktywizujące indywidualnych  przedsiębiorców i ich organizacje do realizacji działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

Jednocześnie w Radomiu utworzony zostanie Inkubator Technologiczny, który zlokalizowany zostanie na terenach objętych radomską podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Inkubator będzie świadczył młodym przedsiębiorcom wsparcie organizacyjne oraz udostępni atrakcyjne cenowo usługi doradcze, finansowe i prawne.