W jakie IT inwestuje przemysł?

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Firma BPSC przeprowadziła analizę tego, w jakie rozwiązania w obszarze IT inwestują obecnie firmy produkcyjne. Jak z niej wynika, w systemy ERP czy HR chętnie sięgają przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, w tym zarówno z sektora przemysłu, jak i handlu oraz dystrybucji. – Dziś, by móc konkurować z zachodnimi koncernami, firmy muszą mieć wsparcie informatyczne na podobnym poziomie jak one. Muszą precyzyjnie planować i eksploatować swoje zasoby produkcyjne, optymalizować jednostkowe koszty produkcji czy wykorzystanie przestrzeni magazynowej – mówi Maryla Pawlik, dyrektor ds. sprzedaży BPSC S.A. I dodaje: – Istotnym argumentem za wdrożeniem nowego rozwiązania są też specyficzne wymagania dotyczące planowania i optymalizacji produkcji, a także mobilnych funkcjonalności. Tych wymagań nie są w stanie spełnić rozwiązania informatyczne sprzed kilku lat.

Ważną tendencją jest rosnące zainteresowanie zaawansowanymi systemami wspierającymi zarządzanie pracownikami. Ma to o tyle znaczenie, że coraz większego znaczenia nabiera pozyskiwanie i posiadanie jak najbardziej wyspecjalizowanej kadry, i jednocześnie optymalne dopasowanie kwalifikacji pracownika do jego stanowiska. – Statystyki są nieubłagane i wyraźnie wskazują na niedopasowanie kompetencyjne, którego efektem jest niska wydajność pracowników. Przy skali działalności dużych i średnich firm poprawa tych wskaźników bez wdrożenia zaawansowanych narzędzi informatycznych jest praktycznie niemożliwa – stwierdza Maryla Pawlik.

Istotnym elementem analizy BPSC jest wskazanie prognoz, dotyczących potrzeb firm przemysłowych w obszarze IT: – Z całą pewnością niesłabnącą popularnością będą się cieszyć wszelkie narzędzia związane ze zdalnym dostępem do informacji, w tym portale menedżerskie czy portale pracownicze dostępne poprzez urządzenia mobilne – argumentuje Maryla Pawlik. – W dalszym ciągu przewidujemy rosnące zainteresowanie firm produkcyjnych narzędziami wspierającymi planowanie procesów produkcyjnych i rozwiązaniami IT szczególnie w obszarze MES czy integracji ERP z dedykowanym oprogramowaniem (np. klasy PDM). Nie tylko w przypadku dużych organizacji, ale również firm średnich można zauważyć trend tworzenia grup przedsiębiorstw czy centrów usług wspólnych, bo to pozwala na optymalizację działań w ramach grupy i skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Takie podmioty charakteryzują się jednak odmiennymi potrzebami informatycznym. Coraz bardziej popularne staje się nie tylko zastosowanie specyficznej analityki biznesowej, ale np. rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne zarządzanie od strony administracyjnej czy chociażby polityki zakupowej grupy.