W dwa lata modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

W dwa lata modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

03/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

We Wrocławiu podpisano umowę na modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Koszt inwestycji szacowany jest na 280 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest w ciągu dwóch najbliższych lat. W ich ramach zmodernizowany i udrożniony zostanie Kanał Powodziowy i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm „Energopol-Szczecin” S.A.- Lider, JSC “AZERKORPU”. Celem inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, a także poprawa stanu ekologicznego obszaru objętego modernizacją.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Środowiska, Wrocławski Węzeł Wodny to hydrauliczny system koryt rzeki Odry wraz z budowlami wodnymi w obrębie miasta Wrocław, służący miedzy innymi przepuszczaniu wód powodziowych rzeki Odry. System został zaprojektowany na bezpieczne przeprowadzenie fali powodziowej o przepływie do 2 400 m3/s. Powódź 1997 roku, kiedy kulminacja przekroczyła znacznie wartość 3 000 m3/s, zweryfikowała te założenia jako niewystarczające.