W czerwcu przemysł na plusie

W czerwcu przemysł na plusie

18/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była o 1,7% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. Wyższe wskaźniki zanotowano w 20 spośród 34 działów przemysłu. W czerwcu duży wzrost został odnotowany w produkcji mebli (wzrost o 10,2%), a także produkcji budowlano-montażowej (wzrost o 8%). Z drugiej strony spadła m.in. sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – w porównaniu do czerwca 2013 roku o 13,5%.

Jednocześnie w pierwszym półroczu tego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,3%. Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że również w lipcu utrzyma się wzrostowa tendencja w przemyśle. W tym miesiącu wzrost produkcji przemysłowej wynieść ma ok. 2%.