W budownictwie jednorodzinnym czas na termomodernizację

W budownictwie jednorodzinnym czas na termomodernizację

25/05/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii, termomodernizacja domu jednorodzinnego może przynieść nawet czterokrotne ograniczenie zapotrzebowania na energię użytkową. Zgodnie z obliczeniami KAPE typowy budynek jednorodzinny, w którym do ogrzania pozostaje blisko 200 m kw. powierzchni,potrzebuje 221,3 kWh rocznie na ogrzanie każdego m kw. Po przeprowadzeniu jego termomodernizacji zużycie energii ograniczone może zostać do 50,8 kWh. Z obliczeń ekspertów wynika, że średnie koszty termomodernizacji dla 50% powierzchni użytkowej domów jednorodzinnych do 2050 roku wyniosłyby około 5 mld złotych rocznie.

Fakt ten ma o tyle znaczenie, że niska efektywność energetyczna budynków jest jednym z głównych powodów złego stanu powietrza w Polsce, które należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej. Jak wynika  z danych Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2009-2012 główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza była tzw. niska emisja, pochodząca z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych. W związku z tym termomodernizacja budynków jedno- i wielorodzinnych jest jedną z szans na zmianę tego stanu rzeczy. – Niski poziom efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest w głównej mierze odpowiedzialny za katastrofalny stan powietrza w Polsce. Ponadto wieloletnie zaniedbania w tym obszarze doprowadziły do sytuacji, w której koszty kompleksowych działań termomodernizacyjnych stały się bardzo wysokie. Mimo to, biorąc pod uwagę negatywne skutki środowiskowe i zdrowotne, jakie każdego dnia ponosi społeczeństwo, podniesienie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych powinno stać się jednym priorytetów polskiej administracji na poziomie rządowym i samorządowym – mówi Henryk Kwapisz z Saint-Gobain.