URE: raport o hurtowym obrocie gazem ziemnym

URE: raport o hurtowym obrocie gazem ziemnym

04/07/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki, dotyczącym obrotu gazem ziemnym i jego przesyle, pod koniec maja 30 spośród 112 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych w sposób aktywny uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. Jest to podobna ilość firm jak w kwietniu tego roku. Jednocześnie – w stosunku do kwietnia – obrót gazem wysokometanowym nieznacznie spadł i wyniósł w punkcie wirtualnym OTC – 30,5 GWh, a na giełdzie towarowej – 94 GWh. Średnie ciepło spalania gazu wysokometanowego w systemie przesyłowym wyniosło 11,17 kWh/m3.

Jak stwierdza URE w swoim raporcie: od początku stycznia do końca maja br. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii SA dostarczono 337.112 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 117,48 zł/MWh. W tym okresie zostały zawarte kontrakty na wolumen 151.831 MWh na rynku spot i 230.521 MWh na rynku terminowym. Ponadto, w maju średni wolumen ofert zakupu gazu na w/w rynkach nie przekraczał średniego wolumenu ofert sprzedaży.