URE oczekuje informacji od firm energetycznych

URE oczekuje informacji od firm energetycznych

15/09/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Przedsiębiorstwa energetyczne mieć będą 21 dni od momentu otrzymania pisma od Urzędu Regulacji Energetyki na przekazanie informacji, dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2013 roku. Na podstawie uzyskanej wiedzy URE oceni stopień realizacji przez firmy energetyczne obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Działanie Urzędu Regulacji Energetyki jest efektem obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z nią przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący członkami giełdy towarowej, a także towarowe domy maklerskie maja obowiązek przedstawienia URE danych, związanych ze świadectwami efektywności energetycznej.