URE: 26 mln zł kar w 2012 roku

URE: 26 mln zł kar w 2012 roku

08/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Regulacji Energetyki nałożył w 2012 roku 26 mln zł kar dla przedsiębiorców, którzy nie wypełniali ciążących na nich zobowiązań wynikających z ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W sumie URE przeprowadziło 399 postępowań – 235 z nich zakończyło się nałożeniem kary pieniężnej. Jak wynika z informacji Urzędu, naruszanie przepisów dotyczyło przede wszystkim niedostosowania się przedsiębiorców do wymagań technicznych określonych dla działalności koncesjonowanej. Kary pieniężne wymierzone z tego tytułu wyniosły w sumie ponad 3 miliony złotych

Największa kara, jaką nałożyło URE w ubiegłym roku, wynosiła ponad 17 milionów zł (17 048 600,22 zł). Nałożono ją w związku z nieprzestrzeganiem przez firmę obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Polski.