UOKIK: zielone światło dla koncentracji Polskiej Grupy Górniczej

Autor:
|

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę, na mocy której przejęta zostanie kontrola nad PGG przez cztery spółki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Umożliwi to samodzielne podejmowanie decyzji w podstawowych kwestiach, dotyczących działalności PGG. Jak informuje UOKiK w specjalnym komunikacie w tej sprawie: „Głównym przedmiotem działalności Polskiej Grupy Górniczej jest wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego i koksowego. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. PGG nie jest kontrolowana przez żadnego z akcjonariuszy, gdyż żaden z nich nie może wywierać decydującego wpływu na jej działalność.

Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest porozumienie, w którym uczestnicy transakcji zobowiązali się do uzgadniania wspólnego stanowiska w zakresie niektórych decyzji dotyczących działalności PGG. Będą one mogły być podejmowane wyłącznie przez nich, a nie razem przez wszystkich wspólników PGG. Zakres tych decyzji został objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla konsumentów. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.”

Akcyza na węgiel – kolejny absurd w polskim prawie?