UOKiK zbada przejęcie przez Orlen Petrolotu

UOKiK zbada przejęcie przez Orlen Petrolotu

07/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W najbliższym czasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze paliwa lotniczego – Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Petrolotu. Jest to drugi przypadek w którym Komisja Europejska przekazuje tego typu sprawę polskiemu urzędowi antymonopolowemu. KE analizuje transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników wynosi co najmniej 2,5  mld euro. UOKiK sprawdza te koncentracje, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Polski i nie mają wymiaru wspólnotowego.

Teraz, po przekazaniu przez KE sprawę UOKiK, Urząd zbada kwestię  koncentracji, obejmującej transakcję przejęcia przez Polski Koncern Naftowy Orlen wyłącznej kontroli nad Petrolotem. Orlen specjalizuje się w przetwarzaniu ropy naftowej m.in. na benzynę bezołowiową, olej napędowy, opałowy oraz paliwo lotnicze. Koncern jest właścicielem siedmiu rafinerii oraz prowadzi sieć stacji benzynowych m.in. w Polsce, Republice Czeskiej oraz na Litwie. Petrolot dostarcza paliwo lotnicze do polskich lotnisk. Obecnie jest kontrolowany wspólnie przez PKN Orlen oraz spółkę należącą do skarbu państwa – Polskie Linie Lotnicze LOT.