UOKiK: jeden przetarg, dwie zmowy, pięciu przedsiębiorców

UOKiK: jeden przetarg, dwie zmowy, pięciu przedsiębiorców

30/01/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje, dotyczące nieprawidłowości, związanych z przetargiem na modernizację linii kolejowej Warszawa Okęcie-Radom. Przetarg przeprowadzony został przez PKP Polskie Linie Kolejowe w 2011 roku. W jego ramach znajdowało się zaprojektowanie i wybudowanie zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na linii Warszawa Okęcie-Radom. Na realizację tej inwestycji przeznaczone miało zostać ponad pół milarda zł. W przetargu wzięło udział czterech wykonawców. Jedynym kryterium wyboru miała być cena.

Jak informuje UOKiK uczestnicy przetargu zawarli ze sobą dwa niezależne od siebie, niedozwolone porozumienia. W jednym wzięli udział: Zakład Automatyki Kombud, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji oraz Bombardier Transportation Polska, a w drugim spółki Thales Polska oraz Qumak. W pierwszym przypadku przedsiębiorcy uzgodnili, że Bombardier Transportation złoży tzw. ofertę kurtuazyjną. Była ona wyższa od oferty konsorcjum Kombud i KZA, miała uwiarygodnić konkurencyjność przetargu i wywołać wrażenie, że cena zaoferowana przez drugiego z uczestników zmowy jest względnie niska. Zawierała błędy rachunkowe, które miały na celu wykluczenie tej oferty. Odrzuceniu oferty miało służyć także dokonane po terminie nieprawidłowe przedłużenie związania ofertą i ważności wadium.

Jednocześnie zdaniem Urzędu Spółka Thales Polska złożyła ofertę jako uczestnik przetargu, a ponadto miała być kompleksowym podwykonawcą swojego konkurenta w przetargu – spółki Qumak. W tym przypadku współpraca Thales i Qumak była tak daleko posunięta, że miała skutek tożsamy z tym, jak gdyby doszło do faktycznego dwukrotnego złożenia przez Thales oferty w ramach tego przetargu (raz jako członka konsorcjum, drugi raz jako kompleksowego podwykonawcy Qumak). W razie wygrania przetargu przez Qumak niemal całość zamówienia wykonałby w rzeczywistości Thales Polska, a rola Qumak miała ograniczyć się jedynie do działań organizacyjnych. Zdaniem UOKiK pomiędzy przedsiębiorcami doszło do zmowy, której celem było  naruszenie konkurencji w przetargu poprzez podwojenie szans na jego wygranie przez Thales Polska.

UOKiK nałożył na przedsiębiorców następujące kary: na Bombardier Transportation – ok. 4,2 mln zł (4.254.633,43 zł), na Zakłady Automatyki Kombud – ok. 2,2 mln zł (2.283.596,40 zł), a na KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji – ok. 400 tys. zł (401.960,68 zł). Na Thales Polska została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 750 tys. zł (758.608,26 zł), natomiast na Qumak – blisko 900 tys. zł (896.064,16 zł). Decyzje nie są ostateczne, przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.