UOKiK: jakość paliw w 2012 roku pogorszyła się

UOKiK: jakość paliw w 2012 roku pogorszyła się

22/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w 2012 roku jakość paliw na stacjach w Polsce pogorszyła się. W sumie 4,14 procent próbek paliw ciekłych nie spełniało norm jakościowych – w 2011 roku było to 2,99 procent. Było tak pomimo tego, że poprawiła się jakość wlewanej do baków benzyny – 1,43 procent próbek negatywnych (w 2011 roku było to 2,64 procent). Znacznie pogorszyła się jakość oleju napędowego – norm nie spełniało 7,84 procent próbek (rok wcześniej było to 3,45 procent).

Jak stwierdza raport UOKiK największe odstępstwa od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach: lubuskim – 15,79 procent próbek, warmińsko-mazurskim – 11,11 procent próbek, opolskim – 7,14 procent próbek, łódzkim – 6,67 procent próbek. Jednocześnie jednak nieprawidłowości nie odnotowano w województwach: podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.