UOKiK: dostawcy gazu zmieniają praktyki

UOKiK: dostawcy gazu zmieniają praktyki

07/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak stwierdza w swoim raporcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wydał on w 2012 roku 15 decyzji, dotyczących wyeliminowania sprzecznych z prawem postanowień, znajdujących się w umowach, które firmy gazowe zawierały z odbiorcami indywidualnymi. Najczęściej stosowanymi praktykami, stosowanymi przez sprzedawców gazu są: prawo do rozwiązania umowy, a także wstrzymania dostaw gazu z przyczyn innych niż wynikające z przepisów.

UOKiK informuje, że zakwestionowano wzorce wszystkich sprawdzonych sprzedawców gazu. W wyniku przeprowadzanych w 2012 roku kontroli Urząd wydał 15 decyzji w tej kwestii. Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązali się do zmiany klauzul co pozwolić ma na szybsze wyeliminowanie sprzecznych z prawem postanowień. Do zmiany praktyk zobowiązało się 15 spółek: AMBER GAZ w Koszalinie, ANCO w Jarocinie, Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu, DUON DYSTRYBUCJA SA, Egesa Grupa Energetyczna w Warszawie (dawniej Entrade Grupa), EWE energia w Międzyrzeczu, G.EN. GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgórnym, Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu, Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie, Mazowiecka Spółka Gazownictwa w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie, Pomorska Spółka Gazownictwa w Gdańsku, SIME Polska w Sochaczewie, Tarnogrodzki Zakład Komunalny w Tarnogrodzie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu. Jednocześnie nadal prowadzone jest jedno postępowanie, które dotyczy AVRIO MEDIA w Kostrzynie.