UOKiK: 2 mln zł kary dla Orlen Oil

UOKiK: 2 mln zł kary dla Orlen Oil

18/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Orlen Oil karę w wysokości 2 mln zł. Przyczyną tego faktu jest to, że Orlen Oil, z dystrybutorami ustalał ceny środków smarnych marki Plantinum. Decyzja UOKiK nie jest ostateczna. Orlenowi przysługuje prawo odwołania od niej.

Jak w uzasadnieniu decyzji stwierdza Urząd: UOKiK stwierdził zawarcie niedozwolonego porozumienia pomiędzy spółką Orlen Oil (producentem środków smarnych dla motoryzacji i przemysłu oraz kosmetyków i chemii samochodowej) oraz dystrybutorami jej produktów. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w kwietniu 2012 roku. Z ustaleń Urzędu wynika, że od 2003 roku spółka zobowiązywała swoich partnerów handlowych do sprzedaży środków smarnych z linii Platinum (m.in. olejów silnikowych) po cenach minimalnych. Dystrybutorzy nie mogli sprzedawać tych produktów taniej, niż cena wskazana przez producenta, pomniejszona o określony rabat. Prezes UOKiK nałożyła na inicjatora porozumienia – spółkę Orlen Oil karę finansową, oraz nakazała zaniechanie niedozwolonej praktyki.