Uniserv-Piecbud podpisał kontrakt o wartości 56 mln zł

Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów, silosów oraz pieców przemysłowych, podpisała umowę na modernizację układu wody chłodzącej w krakowskiej elektrociepłowni TAMEH POLSKA. Wartość netto zlecenia wyniesie 56 mln zł, a łączna wartość portfela zamówień Grupy wzrosła do 175 mln zł.

– Umowa z TAMEH to nasz kolejny duży kontrakt dla sektora energetycznego. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kilku zleceń związanych z budową bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno o wartości ponad 220 mln zł. Dzięki dużemu doświadczeniu w specjalistycznym budownictwie dla energetyki uzyskujemy kolejne referencje i przewagę konkurencyjną, marża na nowym kontrakcie również jest zadawalająca. Nasz portfel zamówień ciągnie rośnie, jesteśmy blisko podpisania kolejnego kontraktu dla polskiej energetyki, którego wartość wyniesie kilka milionów złotych – mówi Dionizy Boryczko, prezes Uniserv-Piecbud.

Przedmiotem nowego zamówienia jest wykonanie pod klucz modernizacji układu wody chłodzącej w TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Kraków. Zakres kontraktu obejmuje m.in. wymianę kolektorów wody chłodzącej wraz z armaturą, zastosowanie napędów dla armatury wraz z układem zasilania i sterowaniem miejscowym oraz modernizację 10 pomp wody chłodzącej.

Kontrakt w całości zostanie zrealizowany do końca 2019 r., ale duża część wartości kontraktu będzie rozliczona już w bieżącym roku, co będzie widoczne w wyniku finansowy za 2018 r.

Po podpisaniu umowy aktualna wartość portfela zamówień UniservPiecbud wzrosła do ok. 175 mln zł. Do realizacji w 2018 r. przypadają kontrakty o wartości ok. 148 mln zł. Zlecenia w portfelu są zdywersyfikowane pomiędzy różne branże. Obecnie realizacje dla sektora energetycznego stanowią blisko 80 proc., pozostałe istotne to branża cementowa i petrochemiczna. Grupa realizuje również zadania dla klientów z branży chemicznej, hutniczej, szkła i koksowni.

W 2017 r. przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 129,1 mln zł z 119,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA w ubiegłym roku wyniosła 13,7 mln zł, wobec 11,9 mln zł w 2016 r., a zysk netto wzrósł o 10 proc. do 11,2 mln zł. Grupa Uniserv-Piecbud ma stabilny bilans i dobrą sytuację płynnościową. Aktywa Grupy wynoszą 136 mln zł. Dług netto jest na bezpiecznym poziomie 15,8 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 1,15.