Unimot Gaz z korzystną decyzją MG

Unimot Gaz z korzystną decyzją MG

22/07/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Unimot Gaz SA – dystrybutor i importer gazu płynnego, zwolniony został przez Ministerstwo Gospodarki z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 15 czerwca 2015 roku. Ta korzystna decyzja, o którą starała się spółka, umożliwi jej import maksymalnie 100 mln m sześć. gazu ziemnego rocznie. Firma będzie mogła dostarczyć gaz ziemny do maksymalnie 100 tys. odbiorców. – Zwolnienie z konieczności utrzymywania rezerw obowiązkowych umożliwi nam swobodny import gazu ziemnego (w tym LNG) z państw byłej WNP, bez ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych. Równolegle spółka będzie mogła rozwijać działania zmierzające do rozpoczęcia importu gazu z innych kierunków, m.in. z krajów Unii Europejskiej – mówi Bogusław Satława prezes Unimot Gaz SA.

Spółka działa na rynku polskim od 2011 roku, kiedy to uzyskała koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami płynnymi. We wrześniu 2012 roku firma zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect. Unimot oferuje autogaz, gaz w butlach i do zbiorników, z przeznaczeniem do celów grzewczych i przemysłowych, zaopatrując w energię sektory: usług, rolnictwa, przemysłu oraz odbiorców indywidualnych i hurtowych.