Umowa Taurona z BGK – obligacje o wartości 1 mld zł

Umowa Taurona z BGK – obligacje o wartości 1 mld zł

31/07/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Tauron planuje pozyskać 1 mld zł z emisji obligacji. Koncern podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która dotyczy organizacji i gwarantowania emisji obligacji. Podstawowym celem emisji jest sfinansowanie planów inwestycyjnych, wynikających z realizacji strategii spółki do roku 2020. – To pierwsza tego typu umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tym samym portfel instytucji finansowych współpracujących z Grupą Tauron poszerzył się o kolejny istotny podmiot – mówi Dariusz Lubera prezes zarządu Tauron Polska Energia. I dodaje: – Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii rozwoju Grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych m.in. z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększaniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych.

Jak informuje Tauron, obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwaranta programu (Banku Gospodarstwa Krajowego) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę, a maksymalny termin zapadalności będzie wynosił 15 lat. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 roku. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.