Umowa CH2M HILL z PKP Polskie Linie Kolejowe

Umowa CH2M HILL z PKP Polskie Linie Kolejowe

09/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Firma podpisała kontrakt z PKP na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla elektryfikacji linii kolejowej nr 278 na odcinku Węgliniec-Zgorzelec. Inwestycja umożliwić ma prowadzenie bezpośrednich pociągów z Wrocławia do Zgorzelca bez zmiany lokomotywy. W ramach kontraktu CH2M HILL odpowiadać będzie za przeprowadzenie analiz: społeczno-gospodarczych w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej, rynku usług transportowych w obszarze linii kolejowej, stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru, marketingowych i ruchowych analizowanych wariantów, oraz analiz technicznych wariantu inwestycyjnego z oszacowaniem kosztów. Oprócz tego do obowiązków CH2M HILL należeć będą aspekty środowiskowe i opracowanie projektów budowlanych wraz z szacunkową wyceną i dokumentacji następnych etapów realizacji projektu.

W całości inwestycja szacowna jest na 1.568.000 zł. Obejmuje ona modernizację i elektryfikację około 30 kilometrów linii E30 biegnącej od Węglińca do Zgorzelca przy granicy z Niemcami. Planowane zakończenie projektu  to 30 listopada 2015 roku.