Umacnia się polska branża farb i klejów – powstaje Związek Producentów Farb i Klejów

Kategoria: Wiadomości z kraju

Polska dołączyła do grona europejskich państw, posiadających organizacje zrzeszające firmy z branży farbiarskiej i klejowej. Polski Związek Producentów Farb i Klejów ma na celu reprezentowanie obu branż w kraju i za granicą, a przede wszystkim wypracowanie rozwiązań z korzyścią dla nich. W Polsce obie branże odnotowują sprzedaż na poziomie około 7 mld zł rocznie. Obecnie do Związku należy ponad 20 producentów, zarówno działających na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Reprezentują oni ponad 80% rynku farb dekoracyjnych (prawie 40% całej branży) i około 20% rynku klejów i uszczelniaczy. Zarząd liczy, że sumarycznie ponad 80% rynku będzie reprezentowanych przez członków obu branż w ciągu kolejnych 1 do 2 lat. W 2016 roku Związek powoła klika grup roboczych związanych z nowymi projektami.

Cele

Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFK) jest organizacją zrzeszającą firmy z branży budowlanej. Członkowie Związku to producenci farb, klejów, pian i silikonów, a także dostawcy surowców w tym obszarze. Związek ma kilka celów nastawionych na zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branży i jej rozwój. Będzie wspierał firmy w zagadnieniach związanych ze zmieniającą się legislacją wynikającą m.in. z konieczności dostosowania do unijnych i lokalnych przepisów. Będzie także prowadził działania ułatwiające przedsiębiorstwom prowadzenie dochodowego, zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, w tym budowanie postaw proekologicznych, zarówno wśród samych producentów, jak i odbiorców końcowych.

Korzyści dla branży

Polski rynek farbiarski dogania średnią europejską w ilości zużytej farby osiągając poziom blisko 7 litrów per capita. Cały rynek farb w Polsce to ponad 4 mld PLN sprzedaży. Kleje i uszczelniacze to sprzedaż na poziomie blisko 3 mld PLN. Choć rynek jest dość rozdrobniony to zatrudnia tysiące pracowników w poszczególnych zakładach produkcyjnych i daje pracę w powiązanych sektorach. Pewną ułomnością polskiej branży jest działanie w pojedynkę – mówi Janusz Naglik – Dyrektor Zarządzający PZPFiK. Tam gdzie można wypracować wspólne rozwiązania problemów powinniśmy działać razem np. przy promocji dobrych praktyk związanych z utylizacją odpadów po budowlanych, czy profesjonalizacji technik malarskich. Ponadto obie branże stosują trudny, często zbyt niezrozumiały dla konsumenta czy profesjonalisty język, który często niespójny – gdzie ten sam opis cechy produktu oznaczają coś innego. W interesie producentów jest lepsze komunikowanie się z klientami i zapewnienie, że wysoka jakość produktu poparta jest certyfikacją niezależnych instytucji – mówi. Związek to płaszczyzna, dzięki której będą mogli wypracować wspólne rozwiązania z korzyścią dla wszystkich i każdego z osobna – dodaje Naglik.

Związek pozwala obniżyć koszty prowadzania działalności, m.in. poprzez oferowanie analiz prawnych czy rynkowych. Planuje na bieżąco informować o zmianach w prawie chemicznym, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim oraz stworzyć dostęp do badań rynkowych i know – how. Członkostwo w Związku umożliwia także uczestnictwo w projektach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i budowaniem pozytywnego wizerunku branży.

Plany

Obecnie do Związku należy już 20 firm i dołączają następne. Od października 2015 Związek posiada już swoją siedzibę przy ul. Smulikowskiego w Warszawie. Została zaprojektowana i wybrana identyfikacja wizualna (m.in. logo), oraz funkcjonuje już strona internetowa www.pzpfik.pl. W 2016 roku planowane jest powołanie kliku grup roboczych mających zając się takimi zagadnieniami jak: utylizacja odpadów, badania rynkowe, pozyskiwanie funduszy europejskich, oraz pro ekologiczne rozwiązania. To jednak początek. To producenci i ich potrzeby nakreślą w najbliższym czasie jakie problemy branży powinny stać się priorytetami działań Związku. Im będzie więcej członków (Obie branże to prawie 200 producentów), tym więcej nowych tematów do rozwiązania.