Turbina bloku nr 5 w Elektrowni Opole ma imię

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jest nim: Teresa, na cześć Teresy Jednoróg, będącej założycielką i od ponad dwudziestu pięciu lat liderem Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu. W ten sposób, symbolicznie zakończono kolejny etap budowy bloków energetycznych o łącznej mocy 1.800 MW. Montaż turbogeneratora jest jednym z kluczowych elementów całej instalacji.

– Ukończenie montażu turbozespołu nr 5 otwiera drogę do przeprowadzenia rozruchu bloku wraz z obiektami towarzyszącymi – mówi dyrektor Elektrowni PGE w Opolu Bernard Ptaszyński.
z22377319v
Zgodnie z harmonogramem prac, w tej chwili w Elektrowni Opole trwa jednocześnie montaż turbozespołu nr 6 oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Oprócz tego realizowany jest montaż elektrofiltrów oraz instalacji mokrego odsiarczania spalin. Kolejna pracą, która jest obecnie wykonywana jest malowanie chłodni kominowej, która obsługiwać będzie blok 6. Powstaje na niej ogromny rysunek tęczy, słońca i nut. Ma on nawiązywać do sąsiadujących z nią chłodni, i jednocześnie do Opola, uważanego za stolicę polskiej piosenki.

Jak informuje inwestor: „niebawem inwestycja wkroczy w fazę rozruchu bloku 5 wraz z obiektami towarzyszącymi. Tzw. „zimny rozruch” ma na celu przeprowadzenie prób odbiorowych urządzeń i wyposażenia z podaniem czynnika roboczego.”