Trzy kolejne firmy w PSPS

Trzy kolejne firmy w PSPS

23/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu ma trzech nowych członków. Są to: Krasbud Krasowski sp.j., Styr-Bud sp. o.o. i Termo Organika sp. z o.o. Jednocześnie dwie z nich: Krasbud Krasowski oraz Styr-Bud przystąpiły do programu „Gwarantowany styropian”. Akces kolejnych firm do PSPS dowodzi, że rynek, mimo znacznego rozdrobnienia i silnej konkurencji, widzi potrzebę zrzeszania się i współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów. Cieszy nas zwłaszcza determinacja producentów, którzy postanowili przystąpić do Programu „Gwarantowany Styropian”, naszego najważniejszego prokonsumenckiego przedsięwzięcia – mówi Kamil Kiejna prezes zarządu PSPS.

Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku i zrzesza przedstawicieli wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie. W swoim działaniu m.in. współtworzy ono normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie. PZPS prowadzi także program „Gwarantowany Styropian”. – W ramach tego unikatowego w skali kraju projektu od ponad dwóch lat podejmujemy starania o umocnienie jakości na rynku wyrobów styropianowych dla budownictwa. Wspólnymi siłami możemy nie tylko reprezentować interesy branży, ale i skutecznie wspierać uczciwą konkurencję, dbając o to, by nabywcy styropianu otrzymywali produkt, który nie zawiedzie ich oczekiwań – stwierdza Kamil Kiejna.