Trzecia edycja „Instrukcji eksploatacji ETICS”

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

– Najnowsza wersja „Instrukcji eksploatacji ETICS”, podobnie jak dwie poprzednie, adresowana jest w szczególności do inwestorów i administratorów nieruchomości, na których zastosowano systemy ETICS, niezależnie od wielkości tych obiektów. Od czujności i odpowiedzialności właścicieli i zarządców zależy stan ocieplonych elewacji. W naszej ocenie propagowanie wiedzy o kompleksowym podejściu do inwestycji ociepleniowych, z uwzględnieniem etapu ich eksploatacji, jest niezbędne do osiągnięcia tego, na czym zależy pewnie wszystkim, czyli trwałości zastosowanego ocieplenia. Nic nie jest wieczne, jeżeli nie dba się o to w odpowiedni sposób – mówi Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Nowa instrukcja SSO, przygotowana przez Komisję Techniczną Stowarzyszenia umożliwić ma (poprzez właściwe użytkowanie) zachowanie ocieplonej elewacji w należytym stanie technicznym i estetycznym przez dziesiątki lat.

Publikacja omawia nie tylko zagadnienia formalne związane z użytkowaniem i koniecznością utrzymywaniem obiektów w należytym stanie technicznych, które to wynikają wprost z przepisów prawa. – W „Instrukcji” kładziemy nacisk przede wszystkim na potrzebę przeprowadzania okresowych przeglądów elewacji. Podpowiadamy, na co należy w ich trakcie zwrócić uwagę, jak rozpoznawać ewentualne nieprawidłowości i oceniać przyczyny ich powstania, a także w jaki sposób powinno się dokonywać napraw w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń. Posługując się naszą instrukcją, nie sposób pominąć żadnego z elementów, który powinien zostać podany ocenie – stwierdza Dariusz Matysik z Komisji Technicznej SSO.

Instrukcja_Eksploatacji_ETICS_i_jej_autorzy_czyli_SSO