Trans Polonia: dobre wyniki w I kwartale

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Znany na rynku operator oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych opublikował dane finansowe za pierwsze trzy miesiące tego roku. Według nich wzrost EBIDTA wyniku do 4,68 mln zł (wobec -0,92 mln zł rok wcześniej) to skutek wejścia Spółki na rynek dystrybucji paliw, silnie rosnącej skali przewozów chemicznych w relacjach międzynarodowych oraz dużo lepszej sytuacji w sektorze logistyki asfaltów.
56a64f4fd9d3baea33373983_tp_lotos_019
Jak informuje spółka: „szacunkowe przychody ze sprzedaży w 1 kw. 2017 r. to 48,74 mln zł (wobec 22,97 w rok wcześniej). EBITDA w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniosła orientacyjnie 4,68 mln zł i była wyższa w relacji do okresu sprzed roku o 194 proc. (skorygowania EBITDA za pierwszy kwartał 2016 r., uwzględniająca wyłączenie kosztów akwizycji wyniosła 1,59 mln zł). – Miło nam prezentować wysoki odczyt wyniku EBITDA, czyli ważnego dla inwestorów aspektu służącego ocenie spółki. W każdym z obszarów naszej działalności notujemy wzrosty wolumenów, co niesie za sobą wyższe przychody. Istotna jest także praca całego Zespołu nad efektywnością kosztową i synergiami w ramach Grupy, dzięki czemu osiągamy dobre poziomy marż. Pamiętajmy także, że I kwartał jest zwykle najsłabszym w naszej branży, zatem wypracowane wyższe przychody i wyniki w takim okresie pozwalają nam z optymizmem patrzeć na pozostałą część roku – powiedział Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.
Trans Polonia 16 marca 2017 r. przedstawiła założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek umożliwi Spółce odpowiedzieć na coraz wyższy popyt na oferowane usługi. Realizacja Programu rozpocznie się w II połowie 2017 r., a jego efekty będą widoczne w wynikach finansowych począwszy od kolejnego roku obrotowego. Grupa zakłada nabycie 66 cystern chemicznych i bitumicznych, 40 cystern paliwowych i LPG, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program obejmuje także przeznaczenie części środków (ok. 6,2 mln zł) na wzrost kapitału obrotowego. – W obecnym modelu działalności Grupy, sukcesywne i organiczne wzrosty sprzedaży jak i wyników finansowych są scenariuszem bazowym. Chcemy jednak iść krok dalej, dlatego w marcu br. ogłosiliśmy Program Inwestycyjny na lata 2018-2020, zakładający umocnienie naszej pozycji we wszystkich segmentach, w których jesteśmy obecni. Chcemy w kolejnych latach istotnie zwiększyć flotę Grupy – dodał Dariusz Cegielski.”