TOE promuje dobre praktyki na rynku energii

TOE promuje dobre praktyki na rynku energii

17/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Towarzystwo Obrotu Energią pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczęło kampanię edukacyjno-informacyjną, które skierowana jest do klientów indywidualnych, i uświadomić im ma prawa na rynku obrotu energią. Akcja promować ma także uczciwe zasady biznesowe. W związku z tym jej inauguracją stało się podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej przez firmy, deklarujące działanie zgodnie z nim.

Istotnym elementem rozpoczętej właśnie kampanii informacyjnej jest zachęcenie klientów do podejmowania świadomych decyzji przy wyborze sprzedawcy energii. Gwarancją tego ma być przede wszystkim pełna wiedza o tym jest pełna treść oferty danej firmy, a także znajomość posiadanych przez odbiorcę praw i obowiązków. – Chcemy walczyć o klienta ceną oraz jakością świadczonych usług. Nieuczciwe praktyki stosowane przez nielicznych przedstawicieli handlowych podważają zaufanie do całej branży. Są one nie do przyjęcia. Dlatego tak ważne jest, by konkurować na jasnych zasadach pamiętając, że zawsze najważniejszy jest klient – mówi Krzysztof Zamasz, Prezes Rady Zarządzającej TOE.