Tele-Fonika Kable dostarczy kable do Rumunii

Tele-Fonika Kable dostarczy kable do Rumunii

18/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Kable wysokiego napięcia wyprodukowane w Zakładzie Bydgoszcz zostaną wykorzystane w elektrowni wodnej CHE Racovita na rzece Olt w centralnej Rumunii (rejon Sibiu). Po zakończeniu inwestycji w elektrowni pracować będą dwie pionowe turbiny śmigłowe „Kaplana” o łącznej mocy 31,5MW i rocznej wydajności 74GWh. Uruchomienie turbin zwiększy produkcję energii elektrycznej Hidroelectrica w rejonie Sibiu o około 10%.

Tele – Fonika Kable jest 3. producentem kabli w Europie. Spółka eksportuje wyroby do ponad 90 krajów. W swoim asortymencie ma 25 tys. typów kabli, które posiadają stosowne certyfikaty, jakości przyznane przez niezależne, renomowane jednostki certyfikujące. Spółka łączy dobre tradycje przemysłu kablowego z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

– Jesteśmy zainteresowani dalszą współpracą w zakresie dostaw nowoczesnych kabli dla różnych sektorów gospodarczych w Rumunii- podkreśla Aleksy Pachwicewicz, rzecznik prasowy spółki Tele – Fonika Kable – Tym bardziej, że obok hydroenergetyki, bardzo ciekawie rysują sie perspektywy rozbudowy elektrowni wiatrowych i solarnych oraz modernizacji górnictwa przemysłu wydobywczego. Czyli tych branż, w których tradycyjnie już dostarczamy kompleksowe systemy kablowe – €“ podsumowuje A. Pachwicewicz

Warto zauważyć, że według danych opublikowanych w listopadzie przez Eurostat jedną z najdynamiczniej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej była gospodarka rumuńska, która kwartał do kwartału zanotowała wzrost o 1,6 proc. (4,1 proc. rocznie).

Rumunia w ponad 30 proc., jest zasilana energią elektryczną wytworzoną przez hydroelektrownie. Elektrownie te są objęte ustawowym systemem gwarantowania zbytu całej wyprodukowanej energii, a proces inwestycyjny jest znacznie krótszy niż w Polsce. Jak podkreślają magazyny branżowe o atrakcyjności tych inwestycji świadczą również bardzo wysokie stopy zwrotu, osiągane w relatywnie krótkim czasie. Jak ważna dla Rumunii jest energetyka wodna niech świadczą dane dotyczące źródeł energii w tym kraju: węgiel 32,78%; woda 25,47%; węglowodory (ropa, gaz) 16,41%; atom 19,21%; wiatr 6,12%.

W kręgach rumuńskich władz silne jest przekonanie, że krajowa energetyka ma się przede wszystkim opierać na własnych zasobach energetycznych. – W żadnym przypadku nie możemy się zgodzić na rezygnację z węgla, który zapewnia nam satysfakcjonujący poziom cen energii. Owszem rozwijamy naszą hydroenergetykę, powstają elektrownie wiatrowe, ale bez węgla stanęlibyśmy przed koniecznością drastycznej podwyżki cen energii, którą mało, która gospodarka byłaby w stanie zaakceptować, nie wspominając już o społeczeństwach – mówił, podczas swojego wystąpienia w czasie wrześniowej wizyty w Polsce, Maricel Popa, sekretarz stanu w rumuńskim ministerstwie gospodarki. – Owszem powinniśmy inwestować w nowe technologie i rozwiązania, ale z umiarem i rozsądkiem – zawsze mając na uwadze przede wszystkim stan i możliwości gospodarki krajowej – € dodał minister Popa.

Hidroelectrica jest wiodącym producentem energii elektrycznej w Rumunii oraz głównym wykonawcą projektów hydrobudowlanych (80% rynku). Firma zarządza ponad 270 elektrowniami wodnymi i przepompowniami, o łącznej mocy zainstalowanej 6438MW.

W skład Grupy TELE-FONIKA Kable wchodzą spółki handlowe odpowiadające za dystrybucje wyrobów na całym świecie, zakłady produkcyjne (5 zlokalizowanych w Polsce, 1 w Serbii, 1 na Ukrainie) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie (Polska).