Armia australijska nabędzie polski system amunicji krążącej

Kategoria: Wiadomości z kraju

Firma CABLEX, będzie wyłącznym dystrybutorem systemu WARMATE oraz finalnym integratorem systemu dostosowanego do wymogów armii australijskiej.

Podpisana umowa jest efektem zainteresowania przez australijskie siły zbrojne pozyskaniem zestawów amunicji krążącej zdolnych do realizowania misji na poziomie taktycznym.

System amunicji krążącej zaprojektowany i produkowany w GRUPIE WB, jest nowatorskim systemem uderzeniowym spełniającym wymogi współczesnego wielowymiarowego pola walki.
Jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań Grupy WB dla jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Znacząco zwiększa zdolności rozpoznawcze i bojowe na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii.

Fot. WB Electronics

Fot. WB Electronics

WARMATE jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego rażenia. Integracja dwóch funkcji – rozpoznania i zdolności niszczenia celów podczas samobójczego ataku, daje żołnierzom narzędzie jakiego do tej pory nie mieli.

Jest to w pełni autonomiczne rozwiązanie pozwalające na operowanie latającym środkiem bojowym w czasie rzeczywistym w oparciu o otrzymywany z podsystemu obserwacyjnego materiał wideo. System wyposażony jest w moduły sterujące pozwalające na pełną automatyzację większości faz lotu oraz wspieranie operatora w fazie naprowadzania na cel. Operator ma pełną kontrolę i odpowiedzialność za przełączenie w tryb UZBROJONY umożliwiający wykonanie zadania ogniowego.

System amunicji krążącej jest w pełni zintegrowany innymi systemami oferowanymi przez GRUPĘ WB takimi jak Mini BSP FlyEye, Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ oraz wyposażenia przewidzianego dla żołnierzy indywidualnych (TYTAN). Integracja z tymi systemami pozwala na zwiększenie ich skuteczności poprzez wykorzystanie nowego narzędzia rozpoznania i wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i piechocie przeciwnika, skracając do minimum czas reakcji ogniowej (sensor-to-shooter).