STRABAG rozbuduje fabrykę cukru

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern wykonuje prace w formule „Projektuj i buduj”. Jego głównym zadaniem jest rozbudowa cukrowni Kluczewo w Stargardzie, której właścicielem jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A . Cukrownia ma dzięki temu zwiększyć zdolności magazynowe o ponad 50 %. Jak informuje Spółka: „w ramach inwestycji powstanie silos cukrowy o pojemności 60 tys. ton, terminal załadunkowy dla samochodów przewożących cukier, budynek socjalny i drogi dojazdowe. Wykonane zostaną instalacje wspomagające procesy towarzyszące przetwarzaniu surowców cukrowych. Całość inwestycji zlokalizowana będzie w miejsce placu do składowania wysłodków mokrych.

silos

STRABAG buduje silos cukrowy z wykorzystaniem nowoczesnej technologii szalunku ślizgowego. Metoda ta polega na wznoszeniu się deskowania (urządzenia formującego) w trakcie prac, potocznie zwanego ślizgiem. Podczas jednego cyklu technologicznego wykonywany jest montaż zbrojenia, betonowanie oraz pielęgnacja betonu. Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od szalunku przestawnego i znacząco wpływa na jakość konstrukcji. Pozwala zachować nie tylko jej ciągłość, ale również zaoszczędzić czas, koszty obsługi i najmu maszyn.

Do wykonania prac STRABAG wykorzystuje dwa żurawie wieżowe, szalunek ślizgowy oraz w zależności od potrzeb dźwigi mobilne, podnośniki teleskopowe i koparko-ładowarki. W rozbudowę zakładu zaangażowano ok. 120 osób. Spółka na realizację prac ma 12 miesięcy. Kluczowy dla wykonawcy będzie czas rozruchu instalacji technologicznych przed kampanią cukrowniczą, planowaną we wrześniu tego roku.”