STRABAG: most w Malborku oddany do użytku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern ukończył pierwszy etap budowy najważniejszej od wielu lat inwestycji infrastrukturalnej w Malborku. Całe zadanie polegające na budowie mostu wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych 22 i 55 (w tym również dojazdów do starego mostu), realizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, zakończone zostanie zgodnie w planem po sfinalizowaniu prac archeologicznych na Placu Słowiańskim i Alei Rodła. Wartość całej inwestycji wynosi 55,5 mln netto (70 mln zł brutto). – Obiekty mostowe należą do tych konstrukcji, które cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem. Są spektakularne, ciekawe architektonicznie, zaawansowane technologicznie, trudno przejść obok nich obojętnie. Często są dziełami sztuki, najczęściej jednak pełnią ważną funkcję komunikacyjną czego najlepszym przykładem jest właśnie most w Malborku. W skali budowanych przez STRABAG konstrukcji inżynierskich nie należy być może do największych, ale dla jakości komunikacji w mieście i jego okolicach to projekt bez wątpienia bezcenny – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o. – Cieszę się, że mogliśmy zrealizować kolejny ważny dla nas kontrakt na Pomorzu, które jest jednym z najważniejszych i najlepiej rozwijających się regionów w kraju.

590

Jak informuje Spółka: „Nowo wybudowany most przez Nogat, to obiekt o przekroju 3 belkowym, 5 przęsłowym, podpartym na 6 podporach w tym trzech znajdujących się w korycie rzeki. Wszystkie podpory zostały posadowione na palach w technologii TUBEX. W celu wykonania fundamentów wykonano szczelne komory za pomocą wbijanych w grunt stalowych grodzic, następnie wykonano korki betonowe zapobiegające filtracji wody z gruntu. Z tak przygotowanych komór wypompowano wodę i osuszono dając możliwość wykonania zbrojenia fundamentu i filarów podpór, a następnie ich zabetonowania.

Zastosowana do wykonania ustroju nośnego technologia, polegała na wykonywaniu kolejnych sekcji przęseł mostu na stanowisku do nasuwania, znajdującym się za skrajną podporą od strony Tczewa. Segmenty betonowano w szalunku stacjonarnym, a następnie po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości oraz po sprężeniu wewnętrznych kabli, wysuwano sekcję by zrobić miejsce dla kolejnej. W ten sposób wykonano i nasunięto 9 segmentów ustroju nośnego. Na wykonanej płycie pomostu zastosowano nowoczesną izolację natryskową typu MMA wykonywaną na zimno, opartą na technologii żywic metakrylanu metylu. Nasunięcie podłużne obiektu w technologii przeznaczonej dla ustrojów skrzynkowych w przekroju poprzecznym było największym wyzwaniem dla zespołu STRABAG. Wymagało nasunięcia przęseł o konstrukcji belkowej z usztywniającymi poprzecznicami podporowymi i przęsłowymi. Nie przeszkodziło to jednak budowniczym zakończyć budowę obiektu przed terminem.”

Budowa w liczbach:

  • 10 mln pojazdów – liczba pojazdów, które liczone jednostkowo przejechały przez teren budowy w trakcie realizacji kontraktu
  • 3960 samochodów ciężarowych – tyle kursów ciężarówek potrzebne było do przewiezienia 99 tys. ton wbudowanego piasku
  • 2,2 tys.m3 – ilość betonu ustroju niosącego mostu
  • 780 tys. kg – ilość stali zbrojeniowej ustroju niosącego
  • 22 tys. t – ilość użytej masy bitumicznej
  • 22 tys. t – ilość użytego kruszywa
  • 6,1 tys. szt – liczba wykonanych pali (49,5 km)