STERGAS 2015 z rozszerzonym zakresem tematycznym

STERGAS 2015 z rozszerzonym zakresem tematycznym

22/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

– Rozwój i modernizacja infrastruktury petrochemicznej i gazowniczej jak również  wymagania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego to obecnie oraz w następnych dekadach XXI wieku najważniejsze wyzwania stojące przed sektorem paliwowo-energetycznym – mówi Leszek Kuziela z Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT. W związku z tym GAZOPROJEKT wraz z firmą Siemens zorganizował konferencję STERGAS 2014. W dwudniowym spotkaniu branży uczestniczyło niemal 150 reprezentantów 50 czołowych przedsiębiorstw i instytucji specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa procesowego oraz niezawodności systemów sterowania i automatyki w instalacjach gazowniczych i petrochemicznych. W trakcie konferencji jej uczestnicy mieli możliwość udziału w 17 prelekcjach oraz bloku warsztatowym dla inżynierów.

W trakcie przyszłorocznej konferencji jej organizatorzy planują poszerzyć zakres tematyczny o realizacje zagraniczne, dotyczące np. bezpieczeństwa w zakresie wydobycia gazu łupkowego oraz o programy rozwoju sieci przemysłowych obowiązujące w Unii Europejskiej. – Wysoka frekwencja, zaangażowanie uczestników m.in. podczas paneli dyskusyjnych to dla organizatorów informacje, że konferencja niesie wymierną wartość dodaną dla specjalistów, którzy wzajemnie mogą się od siebie uczyć i czerpać inspiracje do dalszej pracy – stwierdza Cezary Mychlewicz, Marketing Manager, Siemens Industry. I dodaje: – Chcemy wspierać dobre praktyki w zakresie współpracy pomiędzy firmami oraz uczestniczyć w podwyższaniu standardów realizacji inwestycji gazowych w branży. Wierzymy, że wymiana doświadczeń nie tylko pomaga uniknąć błędów, ale przede wszystkim generuje rozwój sektora, a co za tym idzie, rodzimej gospodarki.