Stelmet: OZE szansą dla rolnictwa

Stelmet: OZE szansą dla rolnictwa

16/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z danych GUS obecnie ok. 6% energii finalnej zużywany jest w rolnictwie, a ok. 30% w gospodarstwach domowych. Jednocześnie w obszarach wiejskich występuje największy odsetek używania jako paliwa wysokoemisyjnego węgla. Dlatego też w najbliższych latach rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich i w sektorze rolniczym w krajach Unii Europejskiej, przyczynić się powinien do ograniczenia emisji CO2. Ważnym składnikiem zmian w tym zakresie mają stać się Odnawialne Źródła Energii. Głównymi elementami OZE będą: kotły na biopaliwo stałe – biomasę, elektrownie wiatrowe, systemy fotowaltoniczne, biogazownie, pompy ciepła i kolektory słoneczne.

Jedną z przyczyn rozwoju OZE w rolnictwie może być m.in. stan istniejącej sieci energetycznej na obszarach wiejskich. – Taka sytuacja zmusza do szukania nowych możliwości lokalnego pozyskania energii. Przeszkody, które hamują rozwój większych obiektów energetyki odnawialnej, takie jak zły stan techniczny sieci energetycznych na obszarach wiejskich oraz znaczne odległości do punktu przyłączenia do sieci, mogą jednocześnie okazać się bodźcem do rozwoju małych, rozproszonych instalacji o charakterze gospodarczym – komentuje Przemysław Bieńkowski Wiceprezes Zarządu firmy Stelmet sp. z o.o. sp.j.

Stelmet jest liderem krajowej produkcji wysokiej jakości pelletu drzewnego, który reprezentują dwie szeroko rozpoznawalne marki – Olimp i Lava. Obie wyróżnia wyselekcjonowany surowiec, pochodzący wyłącznie z drzew iglastych – sosny i świerku. Jako największy w Polsce i jeden z największych w Europie producent małej architektury ogrodowej, firma pozyskuje biomasę z przetwórstwa drewna, które odbywa się przy własnym zakładzie produkcyjnym.