Stalexport Autostrady: 82% więcej zysku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady opublikowała wyniki finansowe za 2015 rok. Wynika z nich, że w ciągu ubiegłych 12 miesięcy zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 262 mln 508 tys. zł. Są one o 18% wyższe w porównaniu do wyników z 2014 roku. Podstawowe znaczenie miał w tym przypadku zysk z działalności zarządzania i eksploatacji autostrad (większy o 18,3%), w tym ten związany z poborem opłat za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Jednocześnie przychody Grupy nie związane z działalnością autostradową wyniosły w ubiegłym roku 3.364 tys. zł i były niższe o 2,0% niż rok wcześniej.

Jak informuje Spółka koszt własny sprzedaży Grupy w 2015 roku (65.584 tys. zł) spadł o 26,8% (tj. o 23.959 tys. zł) w porównaniu do 2014 roku (89.543 tys. zł). Decydujący wpływ na taką sytuację miał poziom kosztu utworzonych rezerw na wymianę nawierzchni ujętych w koszcie własnym sprzedaży (usługi obce), który był niższy o 25.365 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W efekcie działalności prowadzonej w 2015 roku Grupa osiągnęła wyższy (wzrost o 82,6%) zysk netto w wysokości 119.410 tys. zł w porównaniu do 65.403 zł zysku netto w poprzednim roku.

midiimg_8602