Stabilny rating PGE

Stabilny rating PGE

14/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating długoterminowy oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia Polskiej Grupy Energetycznej SA. Kształtuje się on obecnie na poziomie BBB+ i jest stabilny. Oprócz tego agencja Fitch Ratings przyznała PGE długoterminowy rating krajowy na poziomie AA-, z perspektywą stabilną. Oznacza to, że emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce.

Obecnie PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego, zarówno pod względem przychodów i generowanego zysku. Działalność Grupy Kapitałowej PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W 2011 roku, roczna produkcja energii elektrycznej w PGE wyniosła ok. 56,52 TWh netto.