SSO zacieśnia współpracę z PCA

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dr. inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) został zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji. Jest to efekt współpracy, która zapoczątkowana została wystąpieniem dyrektor PCA Lucyny Olborskiej w trakcie majowej IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, zorganizowanej przez SSO. – Analiza informacji przekazanych przez prezesa SSO dotyczących współpracy członków Stowarzyszenia, producentów systemów ociepleń, z akredytowanymi przez PCA jednostkami oceniającymi zgodność, w szczególności z akredytowanymi laboratoriami badawczymi, wskazała wiele obszarów, w których możliwe jest podjęcie działań zmierzających do harmonizacji podejścia do spełnienia wymagań akredytacyjnych – mówi Lucyna Olborska. I dodaje: – Jednym z obszarów, który w pierwszej kolejności będą analizować specjaliści, członkowie KTS ds. budownictwa, będzie ujednolicenie podejścia przy szacowaniu niepewności pomiarów. Określenie kluczowych składowych budżetu niepewności dla metod badawczych wykorzystywanych w badaniach systemów ociepleń oraz zdefiniowanie zasad wykorzystania niepewności w procesie podejmowania decyzji przez laboratoria dotyczących stwierdzenia zgodności czy niezgodności z wymaganiami, będzie wsparciem dla producentów, którzy będą mogli zoptymalizować swoje produkty. Może też ułatwić ich współpracę z organami nadzoru rynku.
1_od_prawej_lucyna_olborska_jacek_michalak
Głównym zadaniem Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy PCA stanie się merytoryczne wsparcie akredytacji laboratoriów, w tym laboratoriów jednostek notyfikowanych, uczestniczących w procesie wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych. Ma to umożliwić podniesienie i zunifikowanie standardów badań tych wyrobów, z uwagi na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. – Jako Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń zrzeszamy firmy oferujące kompleksowe rozwiązania i w prawidłowy sposób wprowadzające je na rynek, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak są one stosowane na budowach i czy wszystkie komponenty pochodzą z jednego systemu konkretnego producenta. Tymczasem nadzór budowlany przede wszystkim kontroluje producentów materiałów budowlanych – stwierdza Jacek Michalak. – Badania wykonane różnymi metodami i przedstawione w różny sposób ich wyniki mogą wprowadzać w błąd zainteresowane strony. Dlatego inicjatywa Polskiego Centrum Akredytacji powołania Komitetu, który określi wytyczne i szczególne wymagania dla akredytowanych laboratoriów prowadzących działalność w tym obszarze, w tym notyfikowanych, jest bardzo cenna i ważna. Przysłuży się podniesieniu standardów rynkowych w tej dziedzinie, co przyniesie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu finalnych użytkowników wyrobów.