PGO SA może sprzedawać sprzęgi i haki kolejowe na rynkach UE

Kategoria: Wiadomości z kraju

Instytut Kolejnictwa przyznał PGO SA certyfikat WE, umożliwiający sprzedaż sprzęgów i haków kolejowych na rynki europejskie. To najlepsze potwierdzenie, że proces produkcyjny oraz wyroby spełniają normy i dyrektywy TSI dla systemu kolei wymagane w Unii Europejskiej.

PGO od kilku lat rozwija technologię i produkcję na potrzeby rynku kolejowego. Dziś oferta grupy obejmuje komponenty i detale do produkcji oraz modernizacji taboru kolejowego. Zakłady w Piotrkowie Trybunalskim i Śremie mają m.in. zezwolenie PKP Cargo SA na produkcję kół zębatych układów napędowych lokomotyw, kompletnych maźnic i ich elementów w tym maźnic żeliwnych oraz gniazd i czopów skrętu. Z kolei gorlicka Kuźnia Glinik oferuje na tym rynku: osie zestawów kołowych i kół zębatych do taboru kolejowego, wały drążone, wieszaki resorów, sworznie do taboru kolejowego, sprzęgi śrubowe, aparaty cięgłowe i haki.

– To trudny i wymagający rynek, również ze względu na bardzo rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Ale to także dobre miejsce dla nas jako producenta odlewów żeliwnych, staliwnych i różnego rodzaju odkuwek – komponentów, które znajdują zastosowanie w całym transporcie szynowym, od kolei, przez lokomotywy, wagony, po tramwaje i metro – podkreśla Tomasz Szofer, dyrektor branżowy ds. rozwoju rynku kolejowego w PGO SA.

– Koleje to branża i odbiorcy z perspektywami. Docelowo chcemy współpracować z najważniejszymi spośród działających w Europie 1667 zakładów naprawczych, lokomotywowni czy też producentów wagonów. Dane mówią same za siebie. Lokomotywy i wagony muszą być remontowane – i będą. Nikt nie może sobie pozwolić tylko na kupowanie nowych. Tymczasem według szacunkowych danych średni wiek lokomotyw w Polsce to ok. 35 lat, a wagonów – ok. 30 lat – podsumowuje Andrzej Bulanowski.

Przypomnijmy, że spółki z grupy PGO uzyskały dla swoich produktów m.in. certyfikaty wydane przez PKP Intercity, PKP Cargo, PESA Bydgoszcz oraz Deutsche Bahn.