Słabe wyniki sprzedaży w przemyśle

Słabe wyniki sprzedaży w przemyśle

21/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2012 roku  była niższa o 10,6 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Również niższa była w stosunku do listopada 2012 roku – w tym przypadku spadek wyniósł 14,2 procent. Pomimo tego faktu, w całym 2012 roku sprzedaż produkcji polskich przedsiębiorstw była wyższy niż w 2011 roku o 1 procent.

W grudniu – w porównaniu do wyników z 2011 roku – najwyższy wzrost produkcji sprzedanej osiągnęła branża sprzętu transportowego – wzrost o 32,7 procent. Oprócz tego o 0,7 procent zwiększyła się sprzedaż przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Pomimo tego jednak, spadek odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu. Negatywne wyniki odnotowano m.in.: w produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych – spadek o 25 procent, oraz mebli – 22,6 procent. Spadek 24,8 procent zanotowały także przedsiębiorstwa budowlane.