Skanska remontuje drogę nr 395 na odcinku Wrocław-Strzelin

Skanska remontuje drogę nr 395 na odcinku Wrocław-Strzelin

10/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dziś, na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Skanska rozpoczyna remont drogi wojewódzkiej DW 395 na odcinku Wrocław-Strzelin. Wartość kontraktu szacowana jest na ok. 6 mln zł. Harmonogram prac zakłada zakończenie ich w połowie listopada. Roboty remontowe prowadzone będą w dwóch etapach. W pierwszym ruch odbywać się będzie po jezdni wschodniej, a w drugim po jezdni zachodniej.

Remont nawierzchni Skanska wykona metodą recyklingu głębokiego na głębokość 25 cm. – Ta technologia polega na wykorzystaniu istniejącej warstwy asfaltu, poddaniu jej recyklingowi samobieżną maszyną frezującą (recyklerem), a następnie dodaniu na miejscu do sfrezowanego destruktu mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE). Na tak utworzoną podbudowę zostaną ułożone 3 warstwy nawierzchni asfaltowych: profilująca, wiążąca i ścieralna z SMA (mieszanka mineralno-asfaltowa). Łącznie na całym remontowanym odcinku drogi zużyjemy ok. 15 tys. ton masy asfaltowej – mówi Karol Gołębiowski, Menadżer Projektu, Skanska.