Siewierz Jeziorna: Murapol zbuduje domy

Siewierz Jeziorna: Murapol zbuduje domy

13/03/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje zarząd ALTA SA, będący inwestorem w projekcie budowlanym Siewierz Jeziorna – Chmielowskie sp. z o.o. wraz z deweloperem Murapol SA zawarły warunkową, przedwstępną umowę sprzedaży działek. W ramach umowy Murapol zbuduje na niezabudowanych działkach gruntowych o powierzchni 0,2187 ha dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, zawierające co najmniej 2.500 m kw. powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM). Cena sprzedaży skalkulowana zostanie w oparciu o ostateczną liczbę PUM.

Umowa sprzedaży finalnie zawarta ma zostać w terminie do 30 listopada 2015 roku, po spełnieniu kilku warunków: sporządzeniu ostatecznej koncepcji architektonicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z uzgodnieniem treści służebności gruntowych, uzyskaniu prawomocnej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do 30 listopada umowy zawarcia umów rezerwacyjnych sprzedaży co najmniej 10 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po zawarciu umowy sprzedaży.