Creotech Instruments w projekcie przewidywania zmian klimatycznych na terenach obszarów miejskich

|
Źródło informacji: Creotech Instruments
Kategoria: Wiadomości z kraju

Creotech Instruments przystępuje do realizacji zadań w ramach nowego projektu HARMONIA. Prowadzone przez międzynarodowe konsorcjum przedsięwzięcie polega na opracowaniu zintegrowanego narzędzia wspierającego obszary miejskie w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zmianami klimatu. Narzędzie to pomoże władzom samorządowym w ochronie miast i ich mieszkańców przed szkodliwym wpływem skutków tych zmian.

Wpływ zachodzących zmian klimatycznych na społeczności miejskie jest coraz bardziej zauważalny: obniżona jakość powietrza, powodzie, zwiększona emisja gazów cieplarnianych, występowanie wysp ciepła, czy utrata zieleni miejskiej przyczyniają się do obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców miast oraz pogorszenia ich zdrowia fizycznego. W największych europejskich metropoliach dostrzega się już konieczność przygotowania i wdrożenia polityki przeciwdziałania tym skutkom. Pozyskanie odpowiednich narzędzi do przewidywania nadchodzących zmian pozwoli na umiejętne i skuteczne zarządzanie rozwojem urbanizacji.

Celem realizacji projektu HARMONIA jest stworzenie modułowej, skalowalnej i wielowarstwowej bazy wiedzy z obserwacji obszarów miejskich. Baza ta będzie stanowić istotne wsparcie dla organów rządowych oraz lokalnych w przygotowaniu przez nich strategii rozwoju miast. Zebrane i opracowane dane stanowić będą także wsparcie dla obywateli oraz inwestorów w zakresie dbałości o wzrost rozwoju gospodarczego oraz infrastrukturalnego tych miast. Powstała platforma zintegruje dane dotyczące obszarów miejskich i klimatycznych, agregowane obecnie przez systemy należące do GEOSS (ang. Global Earth Observation System of Systems) z innymi lokalnymi, regionalnymi i globalnymi zbiorami danych.

– Najważniejszym celem, dla którego ten projekt powstał, a tym samym jego głównym priorytetem jest zrównoważony rozwój miast, w tym odpowiednia ochrona zdrowia ich mieszkańców oraz istniejących i przyszłych ekosystemów. W nowoczesnym podejściu do urbanizacji konieczne jest uwzględnienie danych z obserwacji Ziemi. Współcześnie są one jednym z kluczowych elementów decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. W ramach HARMONII wspólnie z innymi podmiotami opracujemy takie narzędzia, które będą skutecznie wspierać tworzenie planów rozwoju dla środowisk miejskich. Zależy nam również na tym, aby były one możliwie najbardziej dostosowane do potrzeb ich mieszkańców i brały pod uwagę rozwiązania przeciwdziałające szkodliwym skutkom obserwowanych i przewidywanych zmian klimatycznych. Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tak ważnych projektach międzynarodowych – mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Zadaniem Creotech Instruments będzie m.in. odpowiednie przygotowanie istniejącej już platformy danych satelitarnych CREODIAS oraz jej integracja z nowotworzoną aplikacją. Platforma oprócz tych aktualnych, zawiera także dane począwszy od lat 70. XX wieku, co będzie przydatne w badaniu i przewidywaniu przyszłych zmian klimatu. Jednocześnie, Spółka będzie koordynować także zadania bezzałogowych statków powietrznych – dronów. W zespole pracującym przy projekcie znaleźli się Krzysztof Mysłakowski oraz Bernard Stępień, Managerowie ds. Rozwoju Biznesu w Departamencie Danych Satelitarnych.

– CREODIAS to platforma, którą stworzyliśmy wspólnie z partnerami na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej w celu ułatwienia i rozpowszechnienia dostępu do danych satelitarnych zbieranych w ramach europejskiego programu Copernicus. Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie dużych pakietów danych w sposób wysoko efektywny bez konieczności posiadania zaawansowanej i specjalistycznej infrastruktury informatycznej. Od trzech lat zbudowana przez nas platforma jest dostępna dla użytkowników komercyjnych. Teraz zostanie wykorzystana do budowy systemu umożliwiającego zarządzanie ryzykami związanymi z zachodzącymi zmianami klimatu. Ułatwimy w ten sposób władzom lokalnym wdrażanie odpowiednich działań, czy wręcz programów na rzecz rozwoju ich miast uwzględniających prognozowane zjawiska oraz pozwalające na odpowiednią ochronę zdrowia mieszkańców tych społeczności – mówi Krzysztof Mysłakowski.

– Współcześnie dostęp do danych satelitarnych umożliwia skuteczne zarządzanie w segmentach m.in. inteligentnego rolnictwa czy monitoringu i wywiadu gospodarczego. W obszarach miejskich tego typu narzędzie może z powodzeniem wspierać procesy decyzyjne związane z sieciami wodociągowymi, monitorowaniem skutków pożarów czy osunięć ziemi w regionach wydobywczych. Jako firma widzimy w usługach obserwacji Ziemi ogromny potencjał komercyjny, dlatego też możliwość oferowania takich danych przez stworzoną przez nas platformę CREODIAS bardzo dobrze wpisuje się w przyjętą przez nas strategię rozwoju. Jest to taki rodzaj działalności Creotech Instruments, który będziemy stopniowo rozwijać i rozszerzać – mówi Jacek Kosiec.

Umowa realizacji projektu została podpisana pod koniec maja, zaś rozpoczęcie prac zaplanowano na drugą połowę 2021 roku. W konsorcjum znajdują się firmy oraz instytucje naukowe z różnych krajów, m.in. Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Belgii, Rumunii, czy Szwajcarii. Liderem konsorcjum jest Politechnika Mediolańska.

Termin zakończenia realizacji projektu został zaplanowany na rok 2025.