Sąd utrzymuje karę dla Taurona Dystrybucji

Sąd utrzymuje karę dla Taurona Dystrybucji

27/11/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie spółki Tauron Dystrybucja od decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które nakładało na koncern energetyczny karę pieniężną w wysokości 1 mln zł. Klara nałożona została za nie wywiązanie się przez Tauron Dystrybucja z obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń.

Na nałożenie akry wpływ miało to, że na przełomie lat 2009-2010  na terenie działania dystrybutora (m.in. województwo małopolskie) doszło do ponad trzech i pół tysiąca awarii prądu, w skutek czego dostaw energii pozbawionych było tysiące odbiorców. W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał, że Tauron Dystrybucja SA nie dochował należytej staranności w prowadzonej działalności w zakresie obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń i utrzymał decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej w określonej przez prezesa URE wysokości. Wyrok nie jest prawomocny.