Ruszyła szósta edycja konkursu Green Evo

Ruszyła szósta edycja konkursu Green Evo

08/01/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Do 27 lutego trwać będzie nabór wniosków w tegorocznym konkursie Green Evo – Akcelerator Zielonych Technologii. Jest to projekt Ministerstwa Środowiska, którego celem jest wyszukiwanie najlepszych technologii sprzyjających ochronie środowiska i wspieranie ich międzynarodowego transferu. Firmy będące laureatami konkursu uczestniczą w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami rządu, a także w bezpłatnych szkoleniach ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania. Otrzymują również stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

W ramach kategorii „Technologie wspierające gospodarkę odpadami” można zgłaszać projekty w takich obszarach, jak:

 • Recykling materiałów, zasobów i surowców mających zastosowanie w przemyśle.
 • Unieszkodliwianie lub utylizacja odpadów niebezpiecznych lub toksycznych.
 • Redukcja wolumenu powstających odpadów w procesie produkcyjnym zgodnie z założeniami circular economy.
 • Redukcja emisji pyłów.
 • Redukcja emisji poprocesowych gazów odpadowych.
 • Przetwarzanie odpadów komunalnych.
 • Przetwarzanie odpadów przemysłowych.
 • Przetwarzanie odpadów biodegradowalnych, w tym kompostowanie.
 • Systemy kontrolne, pomiarowe i monitorujące powstawanie odpadów.

Pozostałe kategorie

Jak co roku w ramach GreenEvo poszukiwane będą także inne innowacyjne rozwiązania służące ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi. Pozostałe kategorie to:

1. „Odnawialne źródła energii”, w tym:

 • Biopaliwa i biomasa.
 • Ogniwa paliwowe.
 • Ogniwa fotowoltaiczne.
 • Panele hybrydowe.
 • Mała energetyka wodna.
 • Energetyka wiatrowa.
 • Energetyka geotermalna.
 • Produkcja lub wykorzystanie biogazu.

2. „Przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego”.

3. „Rozwiązania wspierające oszczędność energii”, w tym:

 • Kogeneracja.
 • Przechowywanie energii.
 • Rozwiązania sprzyjające oszczędności energii w budownictwie.
 • Oprogramowanie wspierające optymalizację zużycia energii.
 • Budownictwo pasywne.

4. „Systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym”.

5. „Technologie sprzyjające ochronie klimatu”, w tym:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle metalurgicznym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle chemicznym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle cementowym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle szklanym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle ceramicznym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle papierniczym.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych w przemyśle spożywczym.
 • Przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.
 • Redukcja emisji substancji lotnych do atmosfery, w tym odorów.

6. „Technologie wodno-ściekowe”.

7. „Technologie niskoemisyjnego transportu”.