Global Hydrogen rozpocznie testy kontenerowych reaktorów w Koninie

|
Źródło informacji: Global Hydrogen

Global Hydrogen firma opracowująca technologie wodorowe, nawiązała współpracę z Zakładem Utylizacji Odpadów w Koninie. Współpraca pomiędzy firmami dotyczy wspólnego rozwoju technologii katalityczno-plazmowego reaktora SynGen, produkującego gaz syntezowy z biomasy, który następnie przetwarzany jest na zielony wodór.

Strategia działalności Global Hydrogen skupia się na rozwoju technologii w zakresie produkcji czystego gazu syntezowego, umożliwiającego produkcję zielonego wodoru. Nawiązana ze spółką z grupy Boryszew S.A. współpraca stanowi jeden z elementów przyjętego przez Global Hydrogen kierunku rozwoju.

– Bardzo się cieszymy z pozyskania partnera, który należy do jednej z największych grup przemysłowych w Polsce – Boryszew SA. Nasza współpraca będzie polegała na przeprowadzaniu przez Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie testów oraz ocenie technologii prototypu katalityczno-plazmowego reaktora SynGen mPower200. Jej zakres uwzględnia w szczególności badanie materiałów, instalacji i innych elementów reaktora SynGen po to, aby dowiedzieć się, jaka jest jakość przeprowadzanego przez niego procesu czy potwierdzić prawidłowe działanie urządzenia – mówi Manfred Schatovich, przewodniczący rady nadzorczej Teliani Valley Polska, w trakcie zmiany firmy na Global Hydrogen. Jednocześnie podkreśla, że spółka jest w trakcie rozmów z kolejnymi zakładami utylizacji. Te właśnie obok rolnictwa i samorządów będą główną grupą docelową klientów. – Tego typu podmioty mają dostęp do dużego strumienia odpadów i dysponują odpowiednią infrastrukturą. W związku z tym mają możliwości w zakresie wykorzystywania wodoru i energii z niego wytworzonej – dodaje Manfred Schatovich.

Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie na podstawie umowy zawartej z Global Hydrogen – przekaże firmie dokumentację dotyczącą wykonania testów oraz oceny prototypu unikalnego reaktora SynGen. Urządzenie eliminuje ciąg technologiczny oczyszczania brudnego syngazu z substancji organicznych, konwertując smoły, smółki i inne organiczne zanieczyszczenia w czysty gaz syntezowy, zdatny do ekstrakcji i produkcji  zielonego wodoru.

– Uzyskane dzięki współpracy wyniki i oceny pomogą nam w udoskonalaniu naszej technologii, nad którą prace trwają już 8 lat. Po testach pilotażowych planujemy komercjalizację naszego rozwiązania i jego rozpowszechnienie na rynki zagraniczne. Polska posiada ogromny potencjał zarówno technologiczny, jak i naukowy w zakresie innowacyjnych technologii niskoemisyjnego wodoru. Chcemy go wykorzystać, widząc, że zainteresowanie zielonym wodorem ciągle rośnie – podkreśla Manfred Schatovich.

Umowa z zakładem należącym do grupy Boryszew SA będzie realizowana we współpracy z firmą mPower Green Tech, która jest w trakcie procesu przejęcia przez Global Hydrogen. Dalszy rozwój spółki będzie skupiać się głównie na rozwoju technologii wdrażającej nowatorskie rozwiązania w zakresie produkcji reaktorów wytwarzających zielony wodór z szerokiej gamy biomasy. Technologia ta została opracowana przez polski zespół naukowo-technologiczny.

Z szacunków wynika, że do 2050 roku produkcja wodoru może wzrosnąć nawet do 300 mln ton, z czego większość stanowić będzie tzw. wodór niskoemisyjny, który jest przyjazny dla środowiska.