Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015 dostępny w sieci

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Znajdują się w nim informacje, m.in. na temat kapitału przedsiębiorstwa: finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego. Jest to druga edycja tego typu prezentacji, dotycząca aktualnej sytuacji koncernu, a także jego strategii działania w najbliższych latach. Ubiegłoroczny raport wyróżniony został w czterech kategoriach konkursu The Best Annual Report. Tegoroczna publikacja rozszerzona została o raportowanie działalności pozafinansowej spółki z Grupy Kapitałowej.

Jak informuje Grupa ORLEN: raport, publikowany wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej, prezentuje działalność Grupy ORLEN, jej model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy najważniejszych grup interesariuszy. Układ i treści publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz w odniesieniu do działalności pozafinansowej według GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności. – Głębokie zmiany zachodzące we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w sposobach komunikacji, wiążą się ze stale rosnącymi oczekiwaniami względem biznesu w zakresie sprawozdawczości. Raportowanie zintegrowane jest formą komunikacji dostosowaną do obecnych trendów rynkowych, pomagającą lepiej zrozumieć jak model biznesowy czy strategia firmy wpływają na budowę jej wartości. W Raporcie Zintegrowanym prezentujemy również jak kwestie finansowe i pozafinansowe przekładają się na decyzje biznesowe i w efekcie na kondycję Grupy ORLEN – mówi Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Raport dostępny jest pod adresem: www.raportzintegrowany2015.orlen.pl

orlen-ikona